Suanang Irul : Kalahii Badahulu

Musim pahujan sudah matan sabulan nang dahulu ampih di kampung suanang irul. Ujar habar, Muis Paunjunan banyak banar bahujung bakas bajualan iwak kulihan maunjun di pahumaan wan sasungaian. Imbah musim pahujan, Muis banyak batatukar barang hanyar sagan di rumah. Mulai dari tipi lawan sapida sagan anaknya.

Kada lawas, tadangar pulang habar si Muis dibunguli urang pas manukar tipi. Hanyar saminggu, sudah kada mau hidup lagi tipinya. Muis manyanyangit mambulikakan tipi ka tuku bakas inya manukar. Tatap haja kada hakun ampun tuku manarima, maraga ujar ampun tuku, bujur haja sidin bapadah masalah tipinya lawan si muis.

“Pina kadada ka warung si Muis nih, Acil Irus lah. Masih haja kah basualan tipi rusak ngitu?” Julak Asad mambuka pandiran sambil mangitik minum kupi di warung Acil Irus.

“Kadada cungul samingguan ngini. Kanapa kah? Ujar urang sangkal banar inya tipinya tu kada kawa dibulikakan,” Acil Irus manyahuti.

“Pian tahulah, cil, kayaapa garang masalahnya? Pina mahariti banar si Muis ngini?” Suanang Irul batakun kada tapi tahu kisah.

“Uma suanang ni, kada tahu dihabar kah pian nih?”

“Aku ni kada tahu kisahnya nah. Maka hanyar matan kamarian babulik ka kampung.”

“Hiih lah. Han, kada ingat ulun. Mana nih ulih-ulih matan Kotabaru. Amplangkah, barang haja ulun nih.”

“Ayuha, kaina ku ambilakan. Kisahakan dahulu kanapa garang si Muis ngitu.”

“Muis tu Suanang lah, hanyar am imbah dibunguli urang jar.”

“Dibunguli kanapa?” Suanang Irul managuk kupi imbahnya.

“Inya hanyar manukar tipi kalu. Sakalinya, kada sampai saminggu, rusak sudah tipinya. Makanya inya manyangit-nyangit.”

“Kada dibulikakan ka tuku kah tipinya. Kawa haja kalu diganti.”

“Kada mau dibulikakan. Kada bagaransi ujar Muis. Iya kalu, Julak?”

“Hiih, rul ai. Kanapa maka kada batakun badahulu si muisnya,” Julak Asad umpat bapandir.

“Saharusnya, Julak lah, si Muis tu bakalahi badahulu lawan ampun tuku. Supaya kaina nyaman mambulikakan.”

“Uma Suanang, kanapa maka si Muis disuruh bakalahi awan ampun tuku. Kadanya manukar tipi, maka baurusan di pus polisi kaina inya. Nang kada-kada haja pian ni mambari papadahan,” Acil iru parutis pandiran Suanang Irul.

“Maksud aku tu, lainnya bakalahi batampar, bahantam, barunggutan rambut. Lain nang itu pang. Maksud aku, si Muis tu saharusnya batakun bujur-bujur dulu. Ada masalahnya kah, ada garansinya kah, atawa kaluaran tahun barapa. Jadi kada sampai tasalah batatukar.”

“uuu, damintu kah, Suanang. Ulun kira bakalahi bujuran. Hehe,” Acil irus katawa supan.

“Ngalih ai, Rul ai. Urang wahini kada tapi cangkal lagi batakun amunnya batatukar. Baduit banar kalu lah. Imbah rusak hanyar tumbur.”

“Inggih, Julak ai.” Suanang Irul mahabisakan kupi tampulu balum dingin.

Kada lawas laki Acil Irus, Anang Ujai datang ka warung bukah-bukah. Manggah banar imbah sampai ka warung.

“Kanapa maka bukah-bukah, Jai. Minum dahulu nah,” Suanang Irul manyurungi banyu putih.

“Anu suanang, anu..”

“Anu nang apa? Babujur bapandir.”

“Si Muis, si Muis handak mandatangi ampun tuku. Mambawa parang handak mambawai bakalahi. Inya sangkal marasa dibunguli jar.”

“Astagfirullah. Han, ada nang tasalah pulang bakalahinya. Kanapa kada bakalahi badahulu haja. Ayu lakasi, kita mandatangi si Muis, kaina baurusan awan pulisi banaran.”

Suanang Irul awan Anang Ujai balakas mandatangi ka rumah Muis. Supaya jangan tajadi nang macam-macam.

Pasan Suanang Irul : Ingati ha, amun batatukar, kalahii badahulu. Supaya kada tabunguli.

19 Comments

 1. Bang Beta batatakar atau batutukar yang paragrap terakhir? typo tuh 😛

  Asik bang Beta mana jua oleh-oleh dari palangka wuahahha

  Kena ulun handak jua meulah kisah bahasa banjar kayaini kadapapa lo :3

  Bujur tuh amunnya betetukar tuh harus bekelahi bedahulu, jadi kada jahat 😀
  Eh biasanya ini bila mama-mama belanja pasti bekelahi bedahului bila betetukar 😀
  Oh iya folowback pang ka Beta blog ulun :3

 2. Bang Beta batatakar atau batutukar yang paragrap terakhir? typo tuh 😛

  Asik bang Beta mana jua oleh-oleh dari palangka wuahahha

  Kena ulun handak jua meulah kisah bahasa banjar kayaini kadapapa lo :3

  Bujur tuh amunnya betetukar tuh harus bekelahi bedahulu, jadi kada jahat 😀
  Eh biasanya ini bila mama-mama belanja pasti bekelahi bedahului bila betetukar 😀
  Oh iya folowback pang ka Beta blog ulun :3

Tinggalkan Balasan