Suanang Irul : Banikahan

Catatan penulis : entah kanapa gue jadi kepikiran tema pernikahan di seri pertama Suanang Irul, gue beneran gak punya alasa tertentu. So, jangan salah mikir soal pernikahan sama status gue saat ini.

Urang Banjar tu sebujurnya nyaman dibawai bapandir wan bagayaan. Ujar urang, harat mahalabiu atawa balalucuan, apalagi urang pahuluan, kada kawa dilawani tu pang pandirannya. Taga, biar harat mahalabiu, urang Banjar tu kada sakadar bagaya haja, bagayanya tu ada jua papadahan sagan nang anum.

Urang Banjar tu takanal jua katuju bakakumpulan di warung sakadar minum kupi wan makan wadai untuk sabigi. Kabiasaan bakumpul di warung ngini sabujurnya bagus jua, supaya rakat pada tatangga sakampung.

Baisukan itu, Suanang Irul, hanyar haja sampai ka warung Acil Rusmidah, atawa nang dikiau urang, Acil Irus. Di warung, sudah takumpul Julak Asad, Jali wan si Mulis paunjunan.

“Hanyar haja nah suanang ngini datang. Pina landung kawarung, ada napa, Suanang?” takun Mulis paunjunan malihat Suanang Irul datang. Muntungnya hibak lawan untuk basanga.

“Hiih nih, biasa pandahulunya bacungkung,” Julak Asad umpat manambahi.

“Mangganii umanya maangkat kayu nah. Habis sudah pakayuan sagan bamasak,” ujar Suanang Irul.

Suanang Irul duduk di higa Jali, imbahnya maambil apam paranggi di atas mija. “Kupinya nang panas Acil Irus lah, jangan kabanyakan gulanya, asa sakit gigi kamanisan.”

“Uma Suanang ngini, baluman tuha lagi, sudah kada tahan lagi lah lawan gula? Kupinya bacangkir halus kah ganal, Suanang?” takun Acil Irus.

“Nang halus haja gin. Kada usah baganal-ganal, kada habis kaina aku maminum.”

“Suanang, pian tahulah sudah habar anak Hamidan handak banikahan minggu kaina?” Jali batakun sambil manapak bahu Suanang Irul. Parak kabungkalanan imbahnya Suanang Irul.

“Umai ikam ngini, aku lagi makan nah. Balalihat dahulu mun manapak?” Suanang Irul manyangkal. “Nah, kada dapat habar lagi aku ngini. Kadada basaruan lagi si Hamidannya lawan aku. Minggu kaina lah banikahannya?”

“Inggih, Suanang ai. Minggu nang dihadap acaranya, kaina baimbai haja kita tulak lawan Julak Asad,” ujar Jali mambawai.

“Anaknya nang mana jar nang handak bakawinan, Jali? Asa kada ingat aku nah inya baisian anak nang bujang.”

“Anaknya  nang bagawi di Banjar, Suanang ai. Bininya urang Banjar jua, kawan sagawian ujar abahnya.” Si Jali manjawapi sasambilan mauntal lapat.

“Uh iyakah. Han, cagar baisian minantu si Hamidan, kaina kada lawas, bacucu am sudah, ha ha.” Suanang Irul manyambat sambil katawa.

“Dadangaran aku, larang banar jar jujurannya, Rul ai. Parak malimabalas juta si Hamidannya bakaluar duit,” Julak Asad umpat bapandir.

“Uma, larangnya lah, Julak.” Mulis Paunjunan manyahut badahulu.

“Hiih, larangan Julak lah.” Suangan Irul mananggapi sambil mahadapi Julak Asad.

“Ngalih ai ikam urang wayahini. Samantang haraga saraba larang, jujuran umpatan jua balalarangan. Asa maras aku lawan si Hamidan ngitu. Kasian mancariakan duitnya.”

“Wahini amunnya kada larang disambat kada payu biniannya Julak ai. Magin larang, magin bungas wan dihandaki urang biniannya ngitu ujar. Han, kayaapa ngitu Julak?” Jali umpat batakun wan Julak Asad.

“Kada bujur jua nang kaya ngitu. Mangahili ngarannya lawan urang. Banikahan ngitu sasuruhan Nabi, sunah Nabi. Kada bulih kita ngini amun cagar mangalihi urang. Sama haja kita ngini baulah paraturan surangan.

Jujuran atawa mahar ngitu bujur pang tamasuk rukun. Taga sacukupnya haja. Saapa mampu, saapa lakiannya sanggup. Amunnya cagar baandak haraga badahulu, sama haja kaya urang bajualan,” Julak Asad manjalasakan lawan bubuhannya. Mata sidin pina manciling ka bubuhannya.

“Inggih Julak ai. Kada bulih nang nang ngarannya mangalihi. Nang panting, jujuran ngitu kawa digunaakan, bamanfaat wan tapakai sagan dua laki bini, kada usah balalarang. Ulun haja dahulu lawan umanya di rumah jujurannya lima ribu rupiah,” Suanang Irul bapandir sambil baunggut-unggut.

“Lawan umanya di rumah lah, Suanang? Baarti ada pian baisian umanya salain di rumah?” Mulis paunjunan manggayai Suanang Irul.

“Uma ikam ngini, manyambat aku nang kada-kada. Aku baisian umanya saikung haja. Nang di rumah ngitu pang. Jangan maada-ada ja ikam ngini. Timbul umanya marangut kaina di rumah.”

“Bagayaan haja Suanang ai. Uma pian nih, jangan talalu maanggap,” ujar Mulis paunjunan sambil katawa.

“Kada salah jua suanang ai nang kaya itu. Bulih haja sabujurnya,” Jali umpat manggayai.

“Ngalih kaina tahu  lah. Kulir aku taparaung lawan umanya tu.” Suanang Irul mangarasi.

Kada lawas, Acil Danah, bininya Suanang Irul datang matan rumah. Suanang Irul masih kada tahu kalunya nang bini datang ka warung.

“Suanang, amun umanya di rumah mambariakan. Pian handak lah mancari umanya nang anum?” Jali manggayai pulang, sualnya inya tahu bini Suanang Irul ada di balakang.

Suanang Irul bahinip, mudil mamikirakan bahimat di kapala. “Handak haja ah. Tapi nang ada haja gin, umanya ngitu sayang haja lawan aku. Tapi amunnya inya nang mausul, balakas kugawi,” ujar Suanang sambil takurihing.

“Iihhh.., kaya ngini pian ngini abahnya lah. Mamandirakan mancari umanya nang hanyar babalakangan lawan ulun. Sini pian, lakasi bulik ka rumah,” Acil Danah manyangit imbah mandangar Suanang Irul pina kahimungan bapikir amun babini anum.

Suanang Irul takajut malihat bininya di balakang. “Ikam ngini Jali lah, manjabak aku sakalinya!” Suanang manyangit lawan Jali.

Jali kada manjawabi, pina takujihing surangan malihat Suanang Irul dimamai bininya.

“Lakasi pian bulik abahnya nah! Amun kada handak bulik, kada usah babulik salawasan!” Acil Danah magin manyangit.

“Kada umanya ai. Aku tu bagayaan haja. Kadanya babujuran pang. Aku ngini sayang haja lawan ikam”

“Lakasi bulik!” ujar Acil Danah sambil manarik talinga Suanang Irul. Katawaan buhan nang duduk di warung Acil Irus malihati kalakuan dua laki-bini ngitu. Suanang Irul manyumpah-nyumpah, manyangit lawan Jali maraga dijabak pamandiran.

4 Comments

  1. kalo denger orang ngomong masih bisa saya mas, kalo baca jadi radak bingung jadinya :D, ajarin blog dong mas saya plisss pengenn bisa banget niii :D, salam dari andik siswa magang di buntok 😀

Tinggalkan Balasan